Blacklistning af flyselskaber

EU Kommissionen har ved Forordning nr. 2111/2005 indført regler om en “Black List” over fly, der ikke lever op til de Europæiske sikkerhedskrav. Forordningen indeholder desuden regler, der bl.a. forpligter rejsebureauer og agenter til at oplyse passageren om identiteten på det luftfartselskab, der skal gennemføre transporten. Denne forpligtelse træder i kraft den 16. juli 2006.

Forordningen trådte i kraft den 16. januar 2006. Kommissionen har netop udsendt den første “blackliste” opregnende de luftfartselskaber, der ikke lever op til de europæiske sikkerhedskrav og af selv samme årsag ikke må beflyve det europæiske luftrum.