Flypassagerers Rettigheder

Den 17. februar 2005 trådte de nye regler om flypassagerers rettigheder i kraft. Reglerne stammer fra en EU forordning (261/2004), som du kan finde nedenfor. Denne forordning erstattter den gamle regulering. De nye regler medfører bl.a., at størrelsen på kompensationsbeløbene for boardingafvisninger er forhøjet. Hertil kommer, at der er indført regler om dine rettigheder ved aflysninger og lange forsinkelser.

Vær opmærksom på, at der er en række betingelser, der skal være opfyldt, førend du som forbruger er berettiget til økonomisk kompensation. Såfremt du er tvivl om dine rettigheder, vil det rejsebureau, som du har købt din flybillet hos, kunne være dig behjælpelig.

Hvis du nægtes boarding:
Hvis du nægtes boarding, skal det luftfartsselskab, der varetager flyvningen, tilbyde dig finansiel kompensation og yde dig bistand. Rettighederne gælder, såfremt de foretager rettidigt check-in til en flyvning fra en EU-lufthavn eller til en EU-lufthavn fra en lufthavn uden for EU, forudsat at flyvningen varetages af et EU-luftfartsselskab.
Hvis der er for mange passagerer i forhold til antallet af flysæder, skal luftfartsselskabet først undersøge, om der er rejsende, der frivilligt vil opgive deres flysæder mod til gengæld at modtage visse ydelser. Der kan være tale om refusion af billetten (eventuelt med gratis flyvning tilbage til det oprindelige udrejsested) eller alternativ transport til det endelige bestemmelsessted.
Hvis du ikke melder dig frivilligt, skal luftfartsselskabet betale dig en kompensation på:
• 250 euro for flyvninger under 1500 km.
• 400 euro for længere flyvninger inden for EU og for andre flyvninger på mellem 1500 og 3500 km.
• 600 euro for flyvninger på over 3500 km. uden for EU.Kompensationen kan halveres, hvis forsinkelsen ikke overstiger henholdsvis to, tre eller fire timer.
Luftfartsselskabet skal endvidere:

• Give dig valget mellem refusion af flybilletten (eventuelt med gratis flyvning tilbage til det oprindelige udrejsested) og alternativ transport til det endelige bestemmelsessted.
• Tilbyde dig måltider, forfriskninger og om nødvendigt hotelindkvartering (inklusiv transport til og fra hotellet) samt kommunikationsfaciliteter.

Skulle det ske, at du bliver afvist ved boarding, skal du rette henvendelse til det pågældende flyselskab med det samme og IKKE til Comet Rejser.

Hvis dit fly aflyses:
Hvis dit fly aflyses, skal det luftfartsselskab, der varetager flyvningen:

• Give dig valget mellem refusion af flybilletten (eventuelt med gratis flyvning tilbage til det oprindelige udrejsested) og alternativ transport til det endelige bestemmelsessted.
• Tilbyde dig måltider og forfriskninger og om nødvendigt hotelindkvartering (inklusiv transport til og fra hotellet) samt kommunikationsfaciliteter.

Luftfartselskabet skal også yde dig kompensation svarende til det beløb, du har ret til, hvis du nægtes boarding, medmindre det giver dig besked i tilstrækkelig god tid og tilbyder alternativ transport tæt på det oprindelige tidspunkt.
Kompensationen eller refusionen skal ydes inden syv dage i form af kontanter, bankoverførsel check eller med din skriftlige godkendelse i form af rejsekuponer.
Hvis du ikke modtager disse ydelser, bør du straks klage til det flyselskab, der varetager flyvningen.

Lange forsinkelser:
Øjeblikkelig bistand:
Hvis du foretager rettidigt check-in til en flyvning fra en EU-lufthavn eller til en EU-lufthavn fra en lufthavn uden for EU, forudsat at flyvningen varetages af et EU-luftfartsselskab, og hvis det luftfartselskab, der varetager flyvningen, forventer en forsinkelse på:

• To timer eller derover ved flyvninger på under 1500 km.
• Tre timer eller derover ved længere flyvninger i EU og ved andre flyvninger på mellem 1500 og 3500 km.
• Fire timer eller derover ved flyvninger på over 3500 km. uden for EU, skal luftfartsselskabet tilbyde Dem måltider og forfriskninger og om nødvendigt hotelindkvartering (inklusiv transport til og fra hotellet) samt kommunikationsfaciliteter.

Er forsinkelsen på fem timer eller derover, skal luftfartsselskabet derudover tilbyde dig at refundere billetten (i givet fald med gratis flyvning tilbage til det oprindelige udrejsested).
Hvis du ikke modtager disse ydelser, bør du straks klage til det luftfartsselskab, der varetager flyvningen.

Krav på senere erstatning:
Hvis et EU-luftfartsselskab er ansvarligt for forsinkelsen af en flyvning et hvilket som helst sted i verden, har du krav på en erstatning på op til 4150 SDR (1 SDR = ca. 8kr.) for eventuel skade som følge af forsinkelsen. Hvis luftfartsselskabet ikke accepterer dit krav, kan du gå til retten.
Du kan kræve erstatning af det luftfartsselskab, som du har kontrakt med, eller at det luftfartsselskab, der varetager flyvningen, hvis der er tale om to forskellige selskaber.

Bagage:
Du kan kræve erstatning på op til 1000 SDR = ca. 8.000 kr. ved ødelæggelse, beskadigelse, bortkomst eller forsinkelse af din bagage i forbindelse med en flyvning, som varetages af et EU-luftfartsselskab et hvilket som helst sted i verden. Hvis luftfartsselskabet ikke accepterer dit krav, kan du gå til retten.
Hvis den bagage, du har indskrevet beskadiges, skal du skriftligt kræve erstatning senest 7 dage efter, at du har modtaget den, og i tilfælde af forsinket bagage senest 21 dage efter, at du har modtaget den.
Du kan kræve erstatning af det luftfartsselskab, som du har kontrakt med, eller at det luftfartsselskab, der varetager flyvningen, hvis der er tale om to forskellige selskaber.

Tilskadekomst eller dødsfald som følge af ulykke:
Du kan kræve erstatning ved tilskadekomst eller dødsfald som følge af en ulykke i forbindelse med en flyvning, der varetages af et EU-luftfartsselskab, uanset hvor i verden ulykken finder sted. De har ret til udbetaling af et forskud, som dækker din øjeblikkelige økonomiske behov. Hvis luftfartsselskabet ikke accepterer dit krav, kan du gå til retten.
Du kan kræve erstatning af det luftfartsselskab, som du har kontrakt med, eller at det luftfartsselskab, der varetager flyvningen, hvis der er tale om to forskellige selskaber.

Pakkerejser:
Foruden de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan du kræve erstatning af din rejsearrangør, hvis du ikke får de ydelser, som du har bestilt inden for EU, uanset bestemmelsesstedet. Disse rettigheder gælder også for lufttransportydelser, som indgår i din pakkerejse, men ikke leveres. Hvis en væsentlig del af den bestilte pakkerejse ikke leveres, skal rejsearrangøren endvidere bistå dig med alternative arrangementer (inklusiv rejse), uden at dette medfører yderligere udgifter for dig.